Stichting

Het Schapenmuseum is een initiatief van de Stichting Skéép en Lantskap en het Loodsenproject. Het project kwam tot stand dankzij een financiële bijdrage van het Waddenfonds, STIFT en de Gemeente Texel. Kaasboerderij Wezenspyk is hoofdsponsor.  

Doel Stichting Skéép en Lantskap

Het doel van Stichting Skéép en Lantskap is het bewaren van de traditionele waarde van de Texelse schapenhouderij. Het Schapenmuseum zal dit op verschillende manieren doen. 

Het uit- en overdragen van de geschiedenis van het Texelse schaap en het Texelse landschap. 

  • Het verzamelen en bewaren van materialen over de Texelse schapenhouderij. 
  • Het overdragen van deze Texelse waarden door middel van het exposeren en informeren in een publiek toegankelijke ruimte. 
  • Het stimuleren en instandhouden van de productie van schapenwol, -vlees, en -kaas op Texel.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  • Schapenmuseum geschiedenis

    Texel staat bekend om haar schapen. In 1908 waren er ruim 40.000 schapen, nu zijn dat er ongeveer 15.000. Schapenboeten vormen een belangrijk cultuurkenmerk voor Texel en dat wil deze stichting in stand houden.

  • Het Schapenmuseum

    Het Schapenmuseum is een combinatie van landschap, geschiedenis en rust. De Schapenboet staat op het land bij Kaasboerderij Wezenspyk en is vrij toegankelijk voor iedereen.